• Dette er meteoritten funnet i Valle. Den kan ikke ha ligget lenge på fjellet, siden det er lite rust på den. Nå strides det om eiendomsretten og hvem som skal ha de over 200.000 kronene som Naturhistorisk Museum betalte for den. FOTO: privat

Pengekrangel om meteoritt i Setesdal

Terje Fjeldheim fant en meteoritt i Valle i fjor og solgte den til Naturhistorisk museum for drøyt 200.000 kroner. Grunneiere i Hylestad fikk ikke ei krone og snakker om tyveri.