• Gabriel Edland er leder i Med Israel For Fred i Kristiansand og styremedlem i Nors-Israelsk Handelskammers avdeling i Kristiansand. Han mener det finnes store muligheter for industrien på Sørlandet i Israels olje og gassfelter i Middelhavet. Torsdag ble han møtt med protester fra blant andre Mali Steiro Tronsmoen, mangeårig medlem i Palestinakomiteen og nestleder i Kristiansand SV. FOTO: Kjetil Reite

Ønsker sørlandsk oljeindustri til Israel

National Oilwell har allerede levert utstyr til israelsk sokkel. Norsk-Israelsk Handelskammer ønsker at andre sørlandsbedrifter følger etter.