• Ann-Helen Dolsvåg (t.v.) er leder for jubileumskomiteen, Bjørg Sløgedal er daglig leder i Randesund menighet, Reidar Skåland er organist og Torill Farstad Dahl er kapellan. FOTO: Lars Hollerud

Nåde i 150 år

I fem generasjoner har randolker bekjent sine synder i kirken på Frikstad. Nå skal jubileet feires.