• Gründer Trine Lohne er avhengig av at kreditorene gir henne betalingsutsettelse for å drive Trine på gården videre. Her fotografert på restaurant Måltid, hvor hun onsdag var deltaker på et seminar for lokale matprodusenter. FOTO: Janne Birgitte Prestvold

Gründer med kniven på strupen

Dagen etter at Trine Lohne måtte be kreditorene om betalingsutsettelse, ba hun politikerne i Søgne kommune om hjelp. Det var til liten nytte.