• Velforeningene for Hovden fjellpark, Gåttstøyl, Dyregrenda og Dyregrenda sør går sammen om å leie inn advokathjelp i kampen mot caravanparken på Hovden. - Vi må gjøre alt vi kan for å få stoppet dette, sier styreleder Tom Arvid Sørensen i Hovden fjellpark velforening. Her avbildet på Gåttstøyl, med fjellparken i bakgrunnen. Caravanparken skal plasseres i gropa mellom disse to hyttefeltene. FOTO: Johs. Bjørkeli

Hyrer advokathjelp for å stoppe caravanpark på Hovden

Hytteeiere på Hovden trapper opp kampen mot Gåttstøyl caravanpark. Fire velforeninger har nå gått sammen om å leie inn advokat i håp om å få stoppet planene.