• Kommunerevisjonen skal undersøke om KrFs Oddvar Steinsland brøt habilitetsreglene eller ikke som leder av byggekomiteen i forbindelse med svømmehall-utbyggingen. FOTO: Odd-Inge Rønning Uleberg

- Burde erklært seg inhabil mye tidligere

Leder av kontrollutvalget i Vennesla, Oddbjørn Hagen (V), mener Oddvar Steinsland (KrF) burde erklært seg inhabil i svømmehall-utbyggingen langt tidligere enn han gjorde.