• Alarmtelefonen for Barn og Unge i Kristiansand merker økning i henvendelser om alkoholpåvirkede foreldre som omgås med barn. Informasjonsrådgiver, Sylwia Obuchowicz i Kristiansand ber folk melde fra om de er bekymret. FOTO: Erling Slyngstad-Hægeland

Fulle foreldre ferierer med sine barn

Fremmede er bekymret for barn som ferdes med fulle foreldre i inn— og utland.