• - Jeg har kastet bort nok tid i fengsel. Nå utnytter jeg tiden min her så godt jeg kan for å komme lengre i livet enn det jeg var da jeg ble satt inn, sier Kenneth. Det er mange låste dører han og "Shahid" må gjennom for å komme seg til klasserommet. FOTO: Kjartan Bjelland

Studerer for et bedre liv

— Jeg gleder meg hver dag til å være i klasserommet og studere. Det er en frihetsfølelse sammenliknet med det å sitte alene på cella, sier Kenneth (33).