• SAMLET: Inger Mjøs og døtrene Julie (9) og Malin (7) har i dag et vanlig familieliv hjemme på Grim. Men tilbudet som Inger Mjøs startet for kreftsyke barn står fortsatt. Med på bildet er ikke mannen Vidar Erlingsson. FOTO: Kristin Ellefsen

- Kreftsyke barn ekskluderes

Inger Mjøs måtte selv jobbe for at hennes kreftsyke datter fikk et så normalt sosialt liv som mulig. Nå spør hun: Hvorfor sikrer ikke samfunnet at kreftsyke barn får et fullverdig liv?