• Barn i flere husstander har mistet retten til skoleskyss etter at det ble gjort nye målinger på Andøya. Førsteklassing William Tetlie Abrahamsen får fortsatt skoleskyss etter at skolen har bestemt seg for å dekke utgiftene midlertidig. Hvis saken ikke løser seg, har velforeningen sagt seg villig til å dekke utgiftene for barn i samme situasjon. De mener veien er trafikkfarlig. FOTO: Tore André Baardsen

Velforening vil sponse skoleskyss

Da førsteklassinger i Andøyfaret mistet skoleskyssen, reagerte velforeningen. De har bestemt seg for å betale busskort framfor å slippe barna ut i trafikken.