• Hver måned får oppvekstdirektør Arild Rekve to-tre mobbesaker på sitt bord, saker som skolene i Kristiansand ikke har greid å løse. Rekve sier skolen skal være trygg. Han ber foreldre som opplever at de ikke får god nok hjelp, ta kontakt. FOTO: Jon Anders Skau

Nesten 500 i Kristiansand mobbes jevnlig i skolen

Hver eneste måned må to-tre mobbesaker opp på oppvekstdirektør Arild Rekves bord, fordi skolene i Kristiansand ikke klarer å løse dem selv. — Ring hvis ikke du får god nok hjelp, sier Rekve.