Norge fikk gjennomslag for seilingsleder

Norge fikk mandag gjennomslag for sitt forslag om etablering av et seilingsledsystem utenfor kysten av Vestlandet og Sørlandet.