• GRØNN REKORD: Kampanjeleder Bjørne Jortveit og Siri Gilbert fra Miljøvernenheten i Kristiansand kommune opplever rekordoppslutning om "Jeg kjører grønt"-kampanjen. FOTO: Magnus Stedje Fossen

Rekordoppslutning om miljøkampanje

3780 personer har meldt seg på Kristiansand kommunes «Jeg kjører grønt»-kampanje. Det er nesten 1000 personer mer enn de har hatt på tidligere kampanjer.