Brann på Sørlandet sykehus

Branntilløp på et toalett på sykehuset.