Veltet gravstøtter i Arendal

Kirkevergen opprørt etter gravskjending.