100 millioner til Oslotunnelen

Oslotunnelen mellom Skøyen og Oslo Sentralstasjon får 100 millioner ekstra i revidert nasjonalbudsjett.