Fem isolert på Listaheimen

På Listaheimen er fem personer isolert etter å ha blitt smittet av gule stafylokokker, såkalt MRSA.