• FOTO: Tarald Reinholt Aas

Lindesnes-E39 i statsbudsjettet

Samferdselsministeren kunne ikke love Lindesnes-ordfører Ivar Lindal pengene til resten av veien, men forsikret om at E39-prosjektet utenfor Vigeland – og behovet for en oppfølging av det – nevnes i kommende statsbudsjett.