• TETTERE: - Mange må regne med å bo i mindre boenheter enn nå, tettere på kollektivtraseene og tettere på hverandre, sier arealplanlegger Are Kristiansen. Bildet er fra Grim. FOTO: Arkiv

50.000 trenger hus i stor-Kristiansand

Hvor og hvordan skal 50 000 nye innbyggere i stor-Kristiansand bo i 2050 — uten at miljøet ødelegges? Are Kristiansen skal finne ut av det.