Oppreisning og erstatning på 53,6 millioner

De domfelte i NOKAS-saken må til sammen betale erstatning og oppreisning på over 53,6 millioner kroner.