Vil oppnevne klagenemnd for kollektivreisende

Hvis Forbrukerrådet får det som de vil, kan du om ikke så altfor lang tid klage og forhåpentligvis få penger igjen, hvis bussen er for sen.