• FOTO: Lars Hoen

Graffiti koster skjorta

Graffiti koster. Både for den som sprayer og den som fjerner graffiti.