Politimesteren: - Totalt kjøreforbud på E 18

Politimester, Bjørn Hareide, har nedlagt totalt kjøreforbud på E 18 mellom Kristiansand og Grimstad.