• Det er disse to rekkene i Solhaven, en del av Eidet-prosjektet, som Block Watne ønsker å selge.

- Folk sitter på gjerdet

Til tross for stor interesse, ingen har foreløpig våget å faktisk kjøpe et av rekkehusene i Solhaven i Kristiansand.