• FOTO: Kari Lea Hennestad

- Frykter at tyvegodset er spredd for alle vinder

Politiet frykter at tyvegodset er spredd for alle vinder, og varsler nye husransakelser i Mandal i jakten på gjerningsmennene som står bak Expert-innbruddene i Mandal.