KRISTIANSAND: — Hvis vi skal ha noe troverdighet i skjenke- og utelivspolitikken, så må det bli gitt støtte til et alkoholfritt sted, sier Halvor Fjermeros i partiet Rødt, til fvn.no.

Fjermeros mener kommunen bør tilby økonomisk støtte, eller skaffe nye lokaler til veie for å sikre videre drift av Cafe Jabes.

Det var under skjenkedebatten i Kristiansand bystyre tidligere i år at Fjermeros i sitt innlegg hevdet at kommunen bør støtte et alkoholfritt sted. Ifølge Fjermeros ble det ikke mye engasjement rundt akkurat det innlegget, men han er likevel ikke i tvil om at dette er kommunens ansvar.

Siste kveld på Jabes Bør subsidieres av kommunen

— Det må lov å ha to tanker i hodet samtidig når det kommer til utelivspolitikken. En del av det å bli en storby er også det å gi et tilbud til de som ikke har lyst til eller kan gå på skjenkestedene i Kristiansand, og legger til:

— Kristiansand med alle sine fond og sin kommunekasse burde være i stand til dette.

  • Det bør de, men nå er det for sent. Cafe Jabes er stengt. Vi har hatt denne diskusjonen i fire måneder, sier Mike Troxel ved tidligere Cafe Jabes, til fvn.no.

Han mener det først nå vil gå opp for politikerne hvor stort behovet for en slik plass som Jabes skaffet til veie virkelig er.

OVER: Mike Troxel ved Cafe Jabes har nå ryddet ut av lokalene i Tollbodgata i Kristiansand.

— Det blir et stort hull i byen nå som Jabes er borte, og politikerne bør finne ut av noe, for det er mange som ikke har et sted å gå akkurat nå, sier Troxel.

Les også: De vil redde Café Jabes

- Hadde en viktig funksjon

  • For det første så er dette et leieforhold mellom leietaker og utleier, og såvidt meg bekjent så har vi ikke mottatt noe søknad om støtte fra leietaker, sier ordfører Per Sigurd Sørensen.

Han mener at det burde vært et initiativ fra Jabes og ikke kommunen.

  • Men det er beklagelig at den legger ned, for den har hatt en viktig funksjon, legger ordføreren til.

  • Gunnar Eide ringte alle mulige, men ingen var interessert i å gi en hel masse penger, sier Troxel om Café Jabes sin tiggerunde.

Fjermeros sier at det er vanskelig å gjøre noe med den høye husleien, men mener kommunen bør skaffe til veie nye lokaler.

— Problemet med Jabes er at det lå midt i den dyreste gata med mange restauranter og utesteder. Kristiansand kommune kan ikke gjøre noe med den høye husleien, men kommunen bør tilby økonomisk støtte eller nye lokaler til Cafe Jabes, sier Fjermeros.

Ikke kommunens jobb

  • En sånn totalpolitikk for den kundegruppen en snakker om med en åpen rusfri kafe, det blir vanskelig å subsidere direkte, mener Sørensen.

- Bør kommunene subsidere slike tiltak, eller må også det opp å stå på egne bein på et visst tidspunkt?

  • Dette har vært et tema i årtier, men dette må skje i regi av en organisasjon. Kommunen skal ikke drive rusfrie kaféer, svarer Sørensen.

Ordføreren forteller at kommunen ved flere anledninger tidligere har gitt tilskudd til rusfrie kaféer uten at det har lykkes.

— De kommer ikke opp og går. Grunnlaget er ikke stort nok, sier Sørensen.

Fjermeros på sin side synes regnestykket er opplagt.

— Det er ikke gitt noen å drive rusfritt og overleve i konkurranse med skjenkestedene. Da må kommunen inn å subsidere, så enkelt er det, sier Fjermeros.