• SKEPTISK: Konsernsjef Tom Nysted er skeptisk til om regjeringen gjør helomvending og går inn for sjøkabel i Hardanger. Da får alle kunder i landet regningen. FOTO: Lars Hoen

– Kundene får regningen

Velges sjøkabel-alternativet i Hardanger må strømkunder også på Sørlandet regne med et påslag på 3000 kr/år.