Brøt opp bomstasjon

Uklart om tyvene fikk med seg penger.