Ber Høyesterett frata Bache-Wiig bevilling

Thor Bache-Wiig er ikke skikket til å praktisere som advokat fordi han fikk et sentralt vitne til ikke å møte i retten, mener statsadvokat Jostein Johannessen.