1000 husstander uten strøm

1000 husstander er uten strøm etter stormen Tuvas herjinger på Sørlandet i dag.