Ransetterforskning mot slutten

Politiet begynner å nærme seg slutten av etterforskningen etter de mange ranene i Lister-regionen.