Har stor sans for tiltaket

Utdanningssjef i Vest-Agder fylkeskommune, Arly Hauge, støtter stengningen av Facebook på Kristiansand Katedralskole Gimle.