Bispemøtet til Kristiansand


For første gang i historien legges et bispemøte til Kristiansand.