• Lars Hoen FOTO: Lars Hoen

Oppretter vennskapsby i Texas

Ordfører, Jan Oddvar Skisland drar i neste uke til Austin i Texas for å opprette vennskapsby-forbindelse. Dette blir Kristiansand kommunes første slike forbindelse i USA.