• DREPT AV BJØRN: Bjørnen spiste juret og fettet rundt juret på sauen som ble drept mellom Kvinesdal og Hægebostad onsdag. Dersom du klarer å fange bjørnen med kameralinsa, kan du tjene 5000 kroner ved å selge bildet til Fædrelandsvennen. FOTO: Statens naturoppsyn/montasje

Venter på fellingstillatelse

I går ble søknaden om å få skyte bjørnen som drap en sau i Hægebostad sendt. Fylkesmannen vil være restriktiv med å gi en slik tillatelse.