• STENGER LENSMANNSKONTORER: - Vi må gjøre det slik for å få avviklet ferien, sier konstituert politimester ved Agder politidistrikt, Kjell Hegstad. Her sammen med politimester Kirsten Lindeberg. FOTO: Arkivfoto / Lars Hoen

Må sommerstenge sju lensmannskontorer

Agder politidistrikt hardest rammet i sommer.