Kjørelærer råkjørte med trafikkskolens bil

En kjørelærer fra Kristiansand har mistet lappen i et halvt år.