Dømt for dårlig våpenlagring

En 42 år gammel politimann ansatt i Agder politidistrikt er dømt for overtredelse av våpenloven, fordi to våpen ikke var innelåst i våpenskapet hjemme i en periode på seks-syv timer.