• PRESTETALL: Selv om mange synes arbeidsoppgavene er for mange, viser studien fra KIFO at bare fra 1 til 3 prosent av de spurte prestene svarer at de er utbrent. FOTO: Vegard Damsgaard

Hver femte prest har vurdert å slutte i jobben

Prestene har gjennomgående høy trivsel på jobben, men likevel har hver femte prest vurdert å slutte å arbeide i Den norske kirke for å ta jobb utenfor.