• På Cultiva-styremøtet den 17. juni ble 100-millionersbevilgningen til kunstsiloen vedtatt. F.v. Kristin Wallevik, Jørgen Kristiansen, Mette Gundersen, Kjersti Løken Stavrum, Erling Valvik (direktør), Torbjørn Urfjell, Sissel Leire og Cecilie Nissen. Forrest ser vi bakhodet til rådgiver Jan Erik Tønnessen. FOTO: Kjartan Bjelland

Stiftel­sestil­synet ber om habi­litets­vurde­ring i Cultiva

To juridiske vurderinger har konkludert med at Cultivas styremedlemmer ikke er inhabile i 100-millionersbevilgningen til kunstsiloen. Stiftelsestilsynet mener et viktig spørsmål ikke er besvart og ber om en tilleggsvurdering.