• Angjerd Munksgaard, rådgiver i kulturdirektørens stab, og Stein Tore Sorthe, kulturdirektør i Kristiansand kommune, viser fram henholdsvis det eldste maleriet, av Christen Nielsen Wendelboe, og det nyeste maleriet, av Tor Sommerseth, fra malerisamlingen. FOTO: Tormod Flem Vegge

Rådmann foreviget på maleri – skal tradi­sjonen fortsette?

Tor Sommerseth, tidligere rådmann i Kristiansand, er nylig blitt foreviget på et maleri. Nå er spørsmålet om tradisjonen med å male ordførere og rådmenn skal fortsette i den nye storkommunen.