• Stortingsrepresentant Jorunn Gleditsch Lossius fra Aust-Agder, varaordfører Svein Jarle Haugland i Mandal og fylkesvaraordfører Tore Askildsen står her i Mandal kirke. Det bevilges nå 600.000 kroner til klimasikring av denne kirka, men det mangler fortsatt et betydelig beløp til alle skadene bygget har. FOTO: Jarle R. Martinsen

Lindesnes-kirker får millionstøtte

1,6 millioner kroner settes av til klimasikring av tre kirker i Lindesnes-regionen. Snart kan det imidlertid komme betydelig mer penger til byggene.