Lokalt

Harde fronter om jernbanespor til ny havn

Havnedirektør Halvard Aglen forklarte at dagens konteinerhavn her ute ved Lagmannsholmen ikke holder mål. Her vil bystyrets flertall heller ha byutvikling med boliger, næring og kontorarbeidsplasser. – Jeg har sagt at vi kan klare å flytte konteinerhavna i løpet av seks år, men det er ikke sikkert det holder, sa Aglen. Foto: Kjartan Bjelland