Sjåføren var så full at han ble satt rett i fyllearresten

Stoppet på Tangvall i natt.