Representanter fra feltsykepleierne og ungdomsteamet til Kristiansand kommune forteller om en negativ utvikling. F.v.: Feltsykepleier Chris Voll,  leder for feltsykepleien og Tandem Mariann Jacobsen,  ungdomslos i ungdomstjenesten Heidi M. Handeland og  avdelingsleder i ungdomstjenesten Aida Krpo. Representanter fra feltsykepleierne og ungdomsteamet til Kristiansand kommune forteller om en negativ utvikling. F.v.: Feltsykepleier Chris Voll, leder for feltsykepleien og Tandem Mariann Jacobsen, ungdomslos i ungdomstjenesten Heidi M. Handeland og avdelingsleder i ungdomstjenesten Aida Krpo. Foto: Bjelland, Kjartan

Heroinen er tilbake i Kristiansand