Hildegunn Tønnessen Seip har engasjert seg sterkt for flyktningleiren Moria. Her er hun i bystyret sammen med Mali Steiro Tronsmoen. Bystyret samles ikke under koronakrisen og har delegert myndighet til formannskapet. Hildegunn Tønnessen Seip har engasjert seg sterkt for flyktningleiren Moria. Her er hun i bystyret sammen med Mali Steiro Tronsmoen. Bystyret samles ikke under koronakrisen og har delegert myndighet til formannskapet. Foto: Vegard Damsgaard

Kristiansand vil ta imot barn fra flyktningleir