Buss med passasjerer havnet 40–50 meter ut på jorde