Moi møter mennesker: Med hovudsete i hønsehuset

Øystein Moi møter mennesker fra indre Agder. I dag er det Per Emanuelsen (66).