VEST-AGDER: – Vi ser ganske alvorlig på saken. Hvis en hunnrev med valper går i fella, kan valpene sulte ihjel, sier Olaf Landsverk, rådgiver i Statens Naturoppsyn (SNO) i Agder.

I løpet av de to siste ukene har SNO funnet to ulovlige revefeller/revebåser i Vest-Agder, ifølge en pressemelding.

Fellene, som ble funnet i Flekkefjord og Åseral, skal ha stått ute i naturen i lang tid og har inneholdt relativt ferske åter.

Stiller krav

SNO understreker at slik fangst skal foregå i jakttida og at det stilles særegne krav til båsenes utforming. Utformingen skal sørge for at dyret ikke påføres unødvendige lidelser.

Fellene skal blant annet være lystette når de er lukket for å unngå å stresse dyrene. Det skal også være daglig tilsyn med innretningen.

Politianmeldes

I tillegg påpekes det at feller skal merkes med jegerens navn og telefonnummer og at plasseringen skal innrapporteres til kommunen.

Ifølge SNO ble det avdekket brudd på samtlige punkter regelverket, i forbindelse med funnene av de to nevnte båsene. Derfor blir de ansvarlige nå politianmeldt.

Har innrømmet eierskap

SNO opplyser at fellene tilhører grunneierne på de respektive stedene. Den ene eierne har bekreftet eierskapet til båsen på sin grunn, mens det skal være sterke indisier på at den andre grunneieren eier fella på sin eiendom.

– Vi frykter at det finnes flere ulovlige feller i Agder, som eiere enten har glemt eller bevisst latt være å fjerne, og vi er glade for tips fra publikum, sier Landsverk.