• Fylkesmann Øystein Djupedal redegjorde for sin praksis i byggesaker for lokalpolitikerne i Lillesand. Nestleder i planutvalget, Arne Gulbrandsen (Frp), er glad for at Djupedal ser behovet for en forenkling av lovverket. FOTO: Erlend Olsbu

- Vi er ikke noe arkitekturpoliti, men må følge loven

Øystein Djupedal møtte Lillesand-politikere for å forklare hvorfor Fylkesmannen hadde overkjørt dem i flere byggesaker.